Skip to main content
žene i more

Održana konferencija "Žene i more"

Uoči Međunarodnog Dana žena u pomorstvu, na Sveučilištu u Dubrovniku, u suradnji s Pomorskim odjelom Sveučilišta, a u organizaciji Sindikata pomoraca Hrvatske održana je konferencija pod nazivom "Žene i more".

Uz studente od Rijeke do Dubrovnika i predstavnike visokoškolskog obrazovanja pomoraca, same pomorce i pomorkinje, sudionici konferencije bili su i predstavnici brodarskih kompanija i agencija u zapošljavanju pomoraca, kao i stručnjaci iz više znanstvenih područja pomorstva.

Cilj konferencije Žene i more je smanjenje prepreka u zapošljavanju i zadržavanju žena u pomorskoj industriji, koja je još uvijek dominantno muška profesija. Važne pomorske teme, kao što su mobbing, harassment, bullying, te kako se nositi sa stresom koji donosi ta profesija, razmatrane su na radionicama sa studentima, kroz stručna predavanja i panel rasprave. Konferencija se održala uz pokroviteljstvo ITF Seafarers' Trusta, jedan od predavača bio je i dr Asif Altaf , tema je bila očuvanje mentalnog zdravlja pomoraca.

Uz sve izazove koje u suvremenosti donosi pomoračka profesija, kao što su sve veća zahtjevnost i tržišta i kompanija, dehumanizacija uvjeta rada, kriminalizacija pomoraca, piratstvo i brojne druge nevere koje donosi pomorački život, SPH je na ovoj konferenciji dobrim primjerima plovidbenog iskustva pomorkinja koje su postigle zavidne pomoračke karijere, poslao poruku mladima , kako muškim tako i ženskim osobama koji se tek odlučuju za svoj životni poziv - pomorstvo je iz mnogih razloga, još uvijek atraktivno zanimanje u kojemu sve češće i žene pronalaze svoje mjesto.

No jedna razlika će uvijek postojati, rekao je u uvodnoj riječi pomoćnik Glavnog tajnika SPH i ITF koordinator Romano Perić: "Muškarci se za pomoračko zanimanje odlučuju iz brojnih razloga, a žene uglavnom, ako ne i isključivo, iz ljubavi prema moru i plovidbi".

Nakon panel rasprave Žene i more, iskustvo plovidbe sudionicima konferencije, video javljanjem prenijeli su i kapetanica duge plovidbe Kate McCue i chief Nikola Petrović.